Tot en met een totaalverbouwing

Verbouwen bestaat in verschillende gradaties, gaande van een interne herstructurering over een aanbouw tot en met een totaalverbouwing. Voor elk verbouwingsproject ben je bij architect Anja Vanhoof aan het juiste adres.

Voor iedere verbouwing legt Anja met jou een intensief samenwerkingstraject af. Daarbij vertrekken we van de technische mogelijkheden van de woning en het grondperceel.

Doorheen het volledige verbouwingstraject besteedt Anja veel aandacht aan de budgetbewaking. Zo vermijden we maximaal onaangename verrassingen.

Een doordachte verbouwing voor ultiem wooncomfort

Een woning verbouwen vraagt van de architect extra inzicht, creativiteit en technische kennis. Anja Vanhoof gaat samen met jou als bouwheer op zoek naar het ultieme ontwerp, waarbij een maximale functionaliteit van de verbouwde woning centraal staan.

Open structuren, extra natuurlijk buitenlicht en een maximaal ruimtegevoel vormen de uitgangspunten voor elk ontwerp. Hiermee tilt Anja het leefcomfort van je woning op tot de hedendaagse woonnormen. Dat geldt ook op vlak van energiezuinigheid.

Interesse,
maar nog niet gekocht?

Heb je interesse in een bestaande woning, maar is de verkoop nog niet definitief gesloten? Wil je meer weten over de technische kwaliteiten en beperkingen van de woning en de eventuele verbouwingsmogelijkheden? Wat zou de verbouwing van een specifieke woning kosten?

Schakel Anja Vanhoof in voor een korte adviesopdracht. Samen met jou bezoekt ze de woning en analyseert ze de technische toestand.

Je krijgt een heldere terugkoppeling over de verbouwingsmogelijkheden en de bijhorende budgettaire consequenties.