Ook mogelijkheden voor zelfbouwers

Onderstaand traject beschrijft de werkwijze van Anja Vanhoof voor opdrachtgevers die een volledige begeleiding wensen en de uitvoering van de werken uitbesteden.
Voor zelfbouwers biedt Anja een aangepaste samenwerkingsmethode. Werfopvolging is evenwel altijd in dit voorstel inbegrepen.


 1. Kennismaking Klikt het?

  Een eventuele samenwerking met architect Anja Vanhoof start steeds met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
  Bij een nieuwbouw nodigt Anja je uit in haar kantoor in Mol - Achterbos. Voor een verbouwing komt Anja ter plaatse zodat ze met eigen ogen de situatie kan inschatten.

  Tijdens dit eerste gesprek licht Anja haar werkwijze toe, zodat je perfect weet wat je van haar mag verwachten. Daarnaast bespreek je al een eerste keer de stedenbouwkundige mogelijkheden van het perceel, je verwachtingen op vlak van stijl én wooncomfort, alsook je budgettaire mogelijkheden.

  In alle openheid vertelt Anja je meteen of jouw dromen en wensen haalbaar zijn binnen het beschikbare budget.

  Voor een nieuwbouw ontvang je na afloop van het gesprek een offerte voor een eventuele samenwerking.
  Bij een verbouwing mag je dit prijsvoorstel binnen de twee werkdagen verwachten.

 2. Voorontwerpen Totdat jij 100% akkoord bent?

  Wanneer je beslist om met architect Anja Vanhoof in zee te gaan, dan volgt de fase van de voorontwerpen. Deze fase start steeds met een interview waarbij Anja Vanhoof diepgaand peilt naar jouw wensen. Wat mag er in jullie droomwoning absoluut niet ontbreken? Hoe staan jullie in het leven? Wat verwacht je van je huis?

  Elk facet van je toekomstige woning komt tijdens dit gesprek aan bod. De functionele eisen voor elke ruimte worden gedetailleerd besproken. Tijdens dit interview krijg je ook de kans om je eigen ideeën qua stijl, indeling,… naar voor te brengen. Op die manier krijgt Anja een grondig inzicht in je verwachtingen.

  Wanneer alle ideeën helder in kaart zijn gebracht, gaat Anja aan de slag voor het uitwerken van een creatief voorontwerp.
  Dit wordt uitgewerkt in de vorm van een 3D-ontwerp van zowel de binnenzijde als de buitenzijde van je woning.

  Daarnaast omvat elk voorontwerp ook een grondplan, inclusief de mogelijke plaatsing van meubels.
  Op die manier krijg je een realistisch beeld van alle afmetingen, verhoudingen en het finale uitzicht.

  De verschillende voorontwerpen worden persoonlijk besproken, waarna de vereiste bijsturingen volgen. Anja schaaft de voorontwerpen bij totdat je 100% overtuigd bent van het eindresultaat.

 3. Aanvraag vergunning Ik zorg voor alles

  Wanneer het voorontwerp gefinaliseerd is, werkt Anja Vanhoof het stedenbouwkundig dossier uit.
  Dit dossier omvat alle nodige ontwerpplannen voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Anja dient het dossier elektronisch in bij je gemeentebestuur en volgt de aanvraag verder op.

 4. Offertes en prijsaanvragen Ik ondersteun én adviseer

  Na het indienen van het bouwdossier, werkt Anja alle technische ontwerpplannen uit, alsook de lastenboeken en de meetstaten.
  Deze documenten maken het mogelijk om prijzen op te vragen bij de verschillende aannemers.

  Jij bepaalt hoe we in deze fase samenwerken.

  • Je laat Anja Vanhoof prijzen opvragen bij verschillende aannemers.
   Zo bouwde zij de afgelopen jaren een vertrouwensrelatie op met enkele betrouwbare Kempense aannemers. Daarbij gaat het veelal om kleinere bouwbedrijfjes of individuele metsers waarvoor kwaliteit en vakmanschap centraal staan.
  • Je vraagt zelf prijzen op bij zelf geselecteerde aannemers en bouwbedrijven.
  • Zowel Anja als jezelf vragen prijsbestekken op bij verschillende aannemers.
   Jij bevraagt je eigen aannemers, Anja vraagt prijzen op bij de aannemers waarmee zij samenwerkt.

  Binnen elk mogelijk scenario analyseert Anja de verschillende prijsvoorstellen op volledigheid en geeft ze een advies.
  Jij neemt evenwel altijd de finale beslissingen over de aannemers waarmee je in zee gaat.

 5. Werfopvolging Kwaliteitsopvolging, communicatie én begeleiding

  Tijdens de bouwwerken staat Anja Vanhoof in voor de werfopvolging.
  In de ruwbouwfase komt ze met een grote regelmaat langs voor een werfinspectie, waarna gedetailleerde werfverslagen worden opgesteld.

  Anja levert alle vereiste inspanningen om de onderlinge communicatie tussen architect, bouwheer en aannemer te stroomlijnen tot de perfecte driehoeksrelatie.
  Waar nodig worden bepaalde zaken bijgestuurd.

  Tijdens het volledige bouwtraject mag je als bouwheer rekenen op de nodige begeleiding en ondersteuning.
  Anja is tijdens de kantooruren bereikbaar voor elke mogelijke vraag.

  Uiteraard stopt het verhaal niet na de verhuis naar je nieuwbouw of verbouwde woning. Ook voor de nodige nazorg kan je steeds op Anja Vanhoof rekenen.